ข้อควรรู้!! และควรปฏิบัติหลังจากการทำวัคซีนสุนัข

วัคซีนสนัข

  1. ควรให้สุนัขได้พักและสังเกตอาการ หลังจากได้รับวัคซีน อย่างน้อย 30 นาที (ที่โรงพยาบาล) ถ้ามีอาการแพ้ เช่น ผื่นตามตัว หน้า-ตาบวม คัน  ช็อค ควรปรึกษาสัตวแพทย์ทัน
  2. ภาพหลังจากการทำวัคซีน สุนัขบางตัวอาจมีอาการมีไข้อ่อนๆ ซึมกินอาหารลดลง เจ็บปวดบริเวณที่ฉีด อาจจะบวม ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน จึงแนะนำให้เจ้าของงดอาบน้ำให้สุนัข 7 วัน หลังจากฉีดวัคซีน (แต่หากอาการยังอยู่หลังจาก 48 ชั่วโมง ควรปรึกษาสัตวแพทย์)
  3. สุนัขแต่ละตัว อาจมีการตอบสนองต่อวัคซีน ในการสร้างภูมิคุ้มกันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ สุขภาพสุนัข สายพันธุ์ ของสุนัข ชนิดของวัคซีน* เป็นต้น ดังนั้น การทำวัคซีนควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนทุกครั้ง

 

 

เครดิตข้อมูล

Vanguard

เครดิตรูปภาพ

http://www.tomlinsons.com/