ปรับตัวต้อนรับสู่บ้านใหม่ของสุนัข!!

การนำลูกสุนัขตัวใหม่เข้าบ้าน เป็นช่วงเวลาที่ดีของทุกคนในครอบครัวแต่สำหรับลูกสุนัขแล้วถือว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในสิ่งแวดล้อมใหม่โดยลำพัง ดังนั้นควรปรับตัวให้คุ้นเคยกับบ้านใหม่ให้เร็วที่สุด

puppy-curly-sweet1.มุมพิเศษของลูกสุนัข

เพื่อความรู้สึกปลอดภัย ลูกสุนัขควรมีพื้นที่ที่ใช้นอนหรือเป็นที่หลบภัย และควรมีที่รองนอนที่สบาย ขนาดเหมาะสมและทำความสะอาดง่าย

*** ถ้าผู้เพาะพันธุ์ให้สิ่งของที่มีกลิ่นของแม่สุนัขติดอยู่ด้วย ให้นำสิ่งของนั้นเข้าไปไว้ในมุมของลูกสุนัขเพื่อลดความตื่นเต้นหวาดกลัวลงได้

 

chihuahua-627299_12802.เลือกบริเวณสำหรับให้อาหารลูกสุนัข

เลือกที่วางชามน้ำ ชามอาหาร และอย่าเปลี่ยนที่ควรเลือกชามน้ำ ชามอาหารที่เป็นสแตนเลส จะทำความสะอาดง่ายกว่า

*** ควรมีบริเวณที่ใช้สำหรับให้อาหารลูกสุนัขและให้หลังจากที่ทุกคนในครอบครัวกินอาหารเสร็จแล้วเพื่อเป็นการแสดงให้ลูกสุนัขเห็นว่าเราคือเจ้าของ

สำหรับสุนัขสายพันธุ์ที่มีหูยาว เช่น Cocker หรือ Cavalier King Charles Spaniel ควรเลือกชามน้ำชามอาหารที่มีทรงสูงเพื่อป้องกันหูของลูกสุนัขที่ตกลง ไปในชามน้ำหรือชามอาหาร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

คู่มือการเลี้ยงลูกสุนัข….ก้าวแรกของการเริ่มต้นที่ดี (Royal Canin)

รูปภาพ

http://www.urbandogtraining.com.au/free-puppy-play-groups/free-puppy-play-group.html
http://www.free-picture.net/animals/dogs/puppy-curly-sweet.jpg.html