น้องหมาผู้ซื่อสัตย์

ใครที่เลี้ยงสุนัข คงรู้ซึ่งถึงความซื่อสัตย์ของน้องดี ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข เขาก็จะอยู่เคียงข้างเราตลอดไป