อันตรายจากการทำหมัน ที่ควรระวัง

#เรื่องเล่าบนออนไลน์
การทำหมันน้องเหมียวเป็นสิ่งที่ดี ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ของน้องเหมียว แต่เราควรเลือกสถานที่ทำหมัน ที่มีความน่าเชื่อถือ มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างทำหมันหรือหลังทำหมัน  เคสนี้คุณ Phing Dy ได้โพสไว้ในกลุ่มชมรมคนรักแมว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการผ่าตัดทำหมัน ไป ตัดพลาดโดนท่อปัสสาวะขาด ทำให้เนื้อเน่า แฟะ

ภาพก่อนทำหมัน

 

ภาพหลังทำหมัน เกิดอาการเน่า

คลิกอ่านข้อมูลที่ควรรู้ก่อนทำหมัน

เครดิตข้อมูล;ชมรมคนรักแมว