อันตรายทำหมันแล้วไม่ฟื้น

การวางยาสลบเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการดูแลรักษาสัตว์ป่วย ไม่ว่าจะเป็น ทำหมัน ผ่าคลอด การขูดหินปูน หรือการตัดเนื้องอก เป็นต้น เมื่อจะต้องวางยาสลบอาจทำให้คุณแม่กังวลถึงความความปลอดภัย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวางยาสลบ โดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมากแล้ว บางคนวิตกกังวลว่าจะเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยง บางคนกลัวว่าหากวางยาสลบไปแล้วน้องจะไม่ฟื้น จะเลือกวางยาแบบไหนดี?

.
ประเภทของการวางยาสลบ
เทคนิคในการการวางยาสลบนั้น ที่พบเห็นได้บ่อยมี 2 ประเภท คือ การฉีดยาสลบ จะเหมาะสำหรับการตรวจรักษา หรือผ่าตัด ที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ แต่จะมีผลข้างเคียงเมื่อได้รับยาในปริมาณที่มาก คือกดการหายใจและทำให้ความดันโลหิตต่ำ ทำให้สัตว์ฟื้นตัวช้า หรือไม่ฟื้นถ้าสัตว์อ่อนแอไม่ได้ตรวจสุขภาพ หรือตรวจเลือดก่อนวางยา ส่วนอีกประเภทคือ การดมยาสลบ ด้วยเครื่องดมยาสลบจะสามารถคงภาวะการสลบได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน กดการหายใจน้อยกว่า และฟื้นตัวได้เร็วหลังจากปิดแก๊สดมสลบ การวางยาสลบด้วยเครื่องดมยาสลบจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่านั่นเอง

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอันตรายจากการวางยาสลบ จากการขาดมาตรฐานของห้องผ่าตัด
❌ข้อมูลผลการตรวจร่างกายไม่ละเอียด
ในการวางยาสลบสัตวแพทย์จะต้องพิจารณาเป็นรายตัวไป ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลและผลการตรวจร่างกาย ผลทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องมาร่วมด้วยเสมอ ยาสลบบางตัวมีผลทำให้ความดันเลือดลดลง ส่งผลให้ปริมาณเลือดไปที่ไตน้อยลง หากน้องหมามีปัญหาโรคไตแอบแฝงอยู่ แล้วข้อมูลผิดพลาด หลังผ่าตัดอาจทำให้น้องหมามีภาวะไตวายฉับพลันได้นะคะ บางตัวโชคร้าย มีโรคอื่นแฝงอยู่ เช่น โรคหัวใจ โรคตับ หากไม่ได้รับการตรวจเช็คร่างกายที่ถูกต้องก่อนวางยา อาจเกิดภาวะแทรก ซ้อนหลังผ่าตัด ถึงขั้นเสียชีวิตได้
❌การเลือกใช้ยานำสลบชนิดต่างๆ หรือขนาดของยาผิด
สัตว์แต่ละตัวไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะสัตว์ที่มีอายุมาก หรือมีโรคประจำตัวควรมีการระมัดระวังเอาใจใส่ต่อสัตว์มากขึ้น การเลือกใช้ยานำสลบและขนาดของยาจะต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาวะของสัตว์แต่ละตัว จะต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์จากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากเลือกใช้ยาหรือคำนวณขนาดของยาผิด อาจทำให้น้องเป็นอันตรายได้
❌สัตว์ไม่ได้รับการอดอาหารอย่างถูกต้อง
สัตว์ที่ถูกวางยาสลบจะสูญเสียความสามารถในการกลืน หากมีอาหารหรือน้ำในกระเพาะอาหาร สัตว์อาจมีการอาเจียนหรือขย้อนเศษอาหารตกลงไปในปอดในขณะที่ถูกวางยาหรือในขณะที่ฟื้นจากยาสลบ จนเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
❌เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการวางยาสลบไม่พร้อม
การวางยาสลบสัตว์ จำเป็นต้องตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้ทุกครั้งตั้งแต่เครื่องดมยาสลบ วงจรระบบหายใจ ท่อช่วยหายใจ อุปกรณ์ในการสอดท่อช่วยหายใจ และเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ควรมีความเข้าใจในการใช้งาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก่อนวางยาสลบ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อทางเดินหายใจของสัตว์เลี้ยง
❌ละเลยการเฝ้าระวังสัญญาณชีพ
ต้องมีเครื่องวัดสัญญาณชีพและบุคลากรที่มีความรู้ในการเฝ้าระวัง และตรวจวัด อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันเลือด อัตราการหายใจ อุณหภูมิ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติและจะต้องรักษาระดับความลึกของการสลบให้สอดคล้องกับสิ่งกระตุ้นในระหว่างการผ่าตัด และหลังผ่าตัดจนกว่าสัตว์จะฟื้นตัวดีอย่างปลอดภัยที่สุด หากไม่มีหรือละเลย เมื่อเกิดภาวะอันไม่พึงประสงค์ใดๆ ก็จะไม่สามารถควบคุมและแก้ไขได้ทันท่วงที อาจส่งผลต่อชีวิตสัตว์ได้

ความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการวางยาสลบเพื่อผ่าตัด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกสถานพยาบาลที่มีความพร้อมที่จะสามารถดำเนินการบนพื้นฐานที่ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อชีวิตสัตว์เลี้ยงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าไม่สามารถวัดกันที่ราคาแต่ควรวัดกันที่คุณภาพและความพร้อม

เครดิตข้อมูลและภาพ
โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ

#แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และบุคคลากร
✅เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย
✅เครื่องดมยาสลบและเครื่องช่วยหายใจ ที่มีมาตรฐาน
✅ยานำสลบหลากหลายชนิดที่เหมาะกับสัตว์ที่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะต่างๆ
✅ห้องผ่าตัดที่สะอาดและปลอดเชื้อ
✅เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการอบฆ่าเชื้อ ปลอดเชื้อ 100%
✅พยาบาลสัตว์ที่มีความชำนาญการ ผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงที่เข้ามารับบริการที่แผนกของเรา
✅มาตรฐานการตรวจสุขภาพ เพื่อวินิจฉัยสภาวะร่างกายและโรคต่างๆ ก่อนเลือกใช้ยานำสลบและวิธิวางสลบ จากสัตวแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สัตว์เลี้ยงที่คุณรักอย่างดีที่สุด