_site_hash_code = "5d1bae58c27357f2da1da15b58e0c589",_suid=25516, plerdyScript=document.createElement("script"); plerdyScript.setAttribute("defer",""),plerdyScript.dataset.plerdymainscript="plerdymainscript", plerdyScript.src="https://d.plerdy.com/public/js/click/main.js?v="+Math.random(); var plerdymainscript=document.querySelector("[data-plerdymainscript='plerdymainscript']"); plerdymainscript&&plerdymainscript.parentNode.removeChild(plerdymainscript); try{document.head.appendChild(plerdyScript)}catch(t){console.log(t,"unable add script tag")}

โอ่งดับร้อน ตัวช่วยคลายร้อนให้สัตว์เลี้ยง

ช่วงนี้อากาศบ้านเรามีอุุณหภูมิค่อนข้างสูง ร้อนกันทั่วไทย น้องหมาน้องแมวก็คงจะร้อนกันไม่ต่างกัน วันนี้ admin ไปเจอข่าวกระแสการช่วยคลายร้อนน้องได้โดยการใช้โอ่งดับร้อน  ทำจากดินเผา ซึ่งมีรูปทรงลักษณะเหมือนกับโอ่งน้ำขนาดความกว้าง 15-17 นิ้ว ตัวโอ่งจะมีการทำเป็นช่องขนาดใหญ่ไว้ให้สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวสามารถลอดเข้าไปซุกนอนภายในได้ โดยใช้วิธีระบายความเย็นมาจากถาดใส่น้ำ หรือน้ำแข็งบนปากโอ่ง เมื่อโอ่งมีความชื้นก็จะส่งความเย็นเข้าภายในโอ่งผสมกับกลิ่นดินเผา ซึ่งจะช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงได้ผ่อนคลายเหมือนกับได้อยู่กับธรรมชาติ

ใครสนใจสามารติดต่อได้ที่เพจ“โอ่งเจ้านาย โอ่งแมว เครื่องปั้นดินเผาน้องจาปุณณ์” ซึ่งมีบริการจัดส่งสินค้าผ่านบริการขนส่งเอกชนให้ฟรีหมายเลขโทรศัพท์ 08-1485-1881