ความรัก ความห่วงใย ที่ไม่มีข้อแม้ ของน้องสุนัข

เห็นวีดีโอนี้แล้วรู้สึกรักน้องหมาเรามากขึ้นไหม…รักที่ไม่มีข้อแม้

 

แข็งแรงหน่อย ผมช่วยครับ

พี่เลี้ยงสายโหด