ร่างกม.ป้องกันการทารุณสัตว์ เตรียมจับหมา-แมวขึ้นทะเบียน

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สืบเนื่องจากปัญหาสัตว์จรจัด ที่ส่งผลกระทบแก่คนและสภาพสังคม ที่ผ่านมา พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ยังไม่ปรากฎว่า มีบทบัญญัติข้อใดที่ระบุว่า พี่น้องประชาชนต้องมีการควบคุมทางทะเบียนต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ทำให้เกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมาก

เพื่อขจัดปัญหาของสัตว์เลี้ยงในสังคมที่จะเกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองดูแลสัตว์ และดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ เจ้าของต้องดูแลสัตว์ไม่ปล่อยให้ก่อความรำคาญต่อผู้อื่น ต้องนำไปขึ้นทะเบียน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้คือ
1.ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท
2.ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท
3.ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท 

หากเจ้าของไม่ดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องเถิ่นของรัฐ มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 25,000 บาท และรายได้จากการเปรียบเทียบปรับจะเป็นรายได้ของท้องถิ่น

“ร่างพ.ร.บดังกล่าวใช้กับสัตว์ทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการท้องถิ่นจะเป็นผู้ออกข้อบัญญัติปลีกย่อย โดยเน้นที่สุนัขและแมวก่อน เพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณกรรมสัตว์ โดยผู้เลี้ยงต้องจัดสวัสดิภาพให้สัตว์อย่างดี โดยไม่ปล่อยออกมาสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น”

 

กระทู้ความคิดเห็น อันเก่ากับการพูดคุยเกี่ยวกับ กฏหมายควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หัวข้อ “อยากให้เมืองไทยมีกฎหมายจำกัดการเลี้ยง+ขึ้นทะเบียนสุนัข และปรับคนชอบพาหมามาปล่อยมูล”
หัวข้อ “เมื่อมี กฏหมายคุ้มครองสุนัขแล้ว ก็ น่าจะร่วมกัน ผลักดัน กฏหมายควบคุมการเลี้ยงสุนัขด้วยนะครับ
หัวข้อ “สนช. เสนอกฎหมาย “ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง” ฝ่าฝืนปรับห้าพันบาท เพื่อแก้ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ ย้ำทำเด็ดขาด

เครดิตข้อมูล thaipost.net