_site_hash_code = "5d1bae58c27357f2da1da15b58e0c589",_suid=25516, plerdyScript=document.createElement("script"); plerdyScript.setAttribute("defer",""),plerdyScript.dataset.plerdymainscript="plerdymainscript", plerdyScript.src="https://d.plerdy.com/public/js/click/main.js?v="+Math.random(); var plerdymainscript=document.querySelector("[data-plerdymainscript='plerdymainscript']"); plerdymainscript&&plerdymainscript.parentNode.removeChild(plerdymainscript); try{document.head.appendChild(plerdyScript)}catch(t){console.log(t,"unable add script tag")}

“ภาษากาย” ของน้องเหมียวที่เจ้าของต้องรู้

แมวไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกตัวเองผ่านเสียงร้องอย่างเดียว แต่ยังมีภาษากายหลายอย่างที่กำลังสะท้อนบอกให้เจ้าของรับรู้ว่ามันกำลังรู้สึกอะไรอยู่ในขณะนั้น วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับภาษากายของแมวกันแบบง่าย ๆ ที่เจ้าของหลายคนก็ยังมองข้ามกันได้อีกนะครับจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

ภาษากายน้องเหมียว

  1. การสะบัดหาง หมายถึง น้องเเมวกำลังไม่พอใจอยู่กับอะไรบางอย่างในขณะนั้น แต่ว่าการสะบัดหากก็แปลว่ารู้สึกดีได้เหมือนกัน ในส่วนนี้เราจะต้องดูสถานการณ์และสถานที่ด้วยจะได้เข้าใจอารมณ์ของน้องแมวได้ถูก
  2.  หางตั้งตรงขนชี้ฟู มีเสียงขู่ ตาเบิกโพรง หมายถึง น้องเหมียวกำลังกลัว
  3. หางขดอยู่ใต้หว่างขา ตาโตและขู่ หมายถึง กำลังกลัวอยู่เช่นกัน
  4. หางตั้งขึ้นปลายหาเอนมาข้างหน้า หูตั้งและเอนมาข้างหน้า หมายถึง กำลังมีความสุข กำลังรู้สึกดี
  5.   หลบหน้า หนี หาย หมายถึง แมวกำลังเจ็บป่วยอยู่ เพราะเวลาแมวป่วยจะชอบหลบไม่อยากให้ใครเห็น (ไม่อยากให้เห็นตอนที่กำลังอยู่ในสภาพไม่สวยแน่ ๆ )

ภาษากายเป็นสิ่งที่น้องแมวแสดงออกง่ายที่สุด เราจะต้องทำความเข้าใจโดยเฉพาะเวลาที่น้องแมวหายไป หลบ และเบื่ออาหารแสดงว่าท่าไม่ดีแน่นอนควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วจะได้รักษาและดูอาการของน้องแมวได้ทันนะครับ