เทียบอายุสุนัขกับอายุคน

เจ้าของแต่ละคน อาจเคยได้ยินมาว่า สุนัขอายุ 1 ปี เท่ากับอายุมนุษย์ 7 ปี แต่ในความเป็นจริงนััน สุนัขมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงต้น ดังนั้นในปีแรกของสุนัข จึงเทียบเท่าอายุ 15 ปีของคน
นอกจากนี้ ขนาด และสายพันธุ์ ยังมีบทบาทต่ออายุสุนัขด้วย สุนัขขนาดเล็ก มีแนวโน้มอายุยืนยาวกว่าสุนัขขนาดใหญ่

หากคุณไม่ทราบวันเกิดของสุนัข ทำให้ยากต่อการทำนายอายุของสุนัข แต่เราสามารถสังเกตได้จากพัฒนาทางร่างกายต่างๆ ดังนี้
อายุ 8 สัปดาห์ ฟันน้ำนมจะขึ้นทั้งหมด
อายุ 7 เดือน ฟันแท้จะขึ้นทั้งหมด ฟันจะขาวและสะอาด
อายุ 1-2 ปี ฟันบางส่วนจะเริ่มเหลือง
อายุ 3-5 ปี ฟันทั้งหมดจะเริ่มมีการสะสมของหินปูน
อายุ 5-10 ปี สุขภาพฟันไม่ค่อยดี เริ่มมีอาการของโรคทางทันตกรรมบางอย่าง
อายุ 10-15 ปี ฟันเริ่มหลุด และมีคราบหินปูนจำนวนมาก


สัตว์แพทย์ ยังสามารถคาดเดาอายุของสุนัขได้จาก การตรวจสอบสภาพร่างกาย เช่น การทดสอบที่กระดูก ข้อต่อต่างๆ กล้ามเนื้อ และอวัยวะภายใน โดยสุนัขแก่ จะมีสัญญาณตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น
ตาขุ่นมัว
ขนสีเทา
ผิวย่น
ขาแข็ง ไม่ยืดหยุ่น

Credit: http://pets.webmd.com/dogs/how-to-calculate-your-dogs-age