ควรเปลี่ยนอาหารแมวให้เหมาะกับช่วงวัยเพื่อสารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับร่างกายแมว

แมวควรได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายตามความเหมาะสมนะครับ แน่นอนว่าแมวเด็ก กับแมวโต อาหารควรจะปรับให้เหมาะกับวัย แมวเด็กและแมวโตร่างกายของมันมีความต้องการสารอาหารไม่เหมือนกัน  หลายคนไม่ยอมดูแลเรื่องอาหารการกินแมว นั่นอาจจะสงผลให้แมวมีสุขภาพไม่ดีได้เลยนะครับ

ควรเปลี่ยนอาหารจากแมวเด็กเป็นอาหารแมวโตตอนอายุเท่าไหร่

แมวเองก็ต้องการสารอาหาร วิตามิน โปรตีน เกลือแร่ แต่ว่าจะต้องให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมตามที่แมวเด็กควรจะได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่เข้ามาสู่วัยแมวโตแล้วอาหารก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่น  อาหารที่เหมาะสมจะเป็นตัวบำรุงกระดูก และเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายของแมวได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจากแมวเล็กเพื่อเปลี่ยนอาหารนั้นจะเริ่มเมื่อมีอายุครบ 12 เดิอน เท่านั้น

หากเป็นแมวเด็กจะต้องกินอาหารวันละ 3 – 4 มื้อ ในปริมาณที่เหมาะสม แต่ถ้าครบ 12 เดือนแล้วเจ้าของจะต้องเปลี่ยนมาเป็นอาหารแมวโตแบบค่อย ๆ ปรับไป ภายใน 1 สัปดาห์ อาจจะเริ่มจากอาหารแมวเด็กผสมกับอาหารแมวโตและค่อย ๆ ลดปริมาณอาหารแมวเด็กลงเเละเริ่มให้อาหารแมวตัวทั้งหมดได้ อย่าเปลี่ยนอาหารแบบทันทีเพราะน้องแมวอาจจะยังปรับตัวไม่ทัน

สิ่งสำคัญคืออย่าลืมให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ สำหรับแมวโตจะให้อาหารวันละ 2 มื้อ พร้อมอาหารแห้งที่จัดเตรียมไว้ให้ทำให้กินได้ตลอด ปริมาณอาหารแมวเป็นสิ่งสำคัญปรึกษาสัตว์แพทย์เพื่อความมันใจก่อนได้ แมวของเราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก Whiskas Thailand