เทียบอายุสุนัขกับอายุคน

สุนัขมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงต้น ดังนั้นในปีแรกของสุนัข จึงเทียบเท่าอายุ 15 ปีของคน
นอกจากนี้ ขนาด และสายพันธุ์ ยังมีบทบาทต่ออายุสุนัขด้วย สุนัขขนาดเล็ก มีแนวโน้มอายุยืนยาวกว่าสุนัขขนาดใหญ่

Read more