PM2.5 ภัยอันตรายใกล้ตัวสำหรับน้องหมาน้องแมว

ฝุ่นละออก PM 2.5 ที่สูงเกินมาตรฐานในปัจจุบัน โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเราที่สูดดมเข้าไปในปริมาณมากแล้ว น้องหมาน้องแมวก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะน้องสัตว์เลี้ยงชนิดที่เป็นพันธุ์หน้าสั้น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายมากกว่าสัตว์อื่น เช่น สุนัขพันธ์ปั๊ก,บลูด็อก,ชิสุห์ แมวพันธุ์เปอร์เซีย สก็อตติสโพลด์ น้องหมาน้องแมว ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นเวลานาน จนอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ขึ้นมาได้ เช่น น้องมีอาการไอ หายใจลำบาก น้ำตาไหล

Read more