ปรับตัวต้อนรับสู่บ้านใหม่ของสุนัข!!

การนำลูกสุนัขตัวใหม่เข้าบ้าน เป็นช่วงเวลาที่ดีของทุกคนในครอบครัวแต่สำหรับลูกสุนัขแล้วถือว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในสิ่งแวดล้อมใหม่โดยลำพัง ดังนั้นควรปรับตัวให้คุ้นเคยกับบ้านใหม่ให้เร็วที่สุด

Read more